Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików Cookies

Niniejsza Polityka prywatności i plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików Cookies w ramach Strony Internetowej www.blwprzepisy.pl prowadzonej przez Katarzyna Grabowska, zamieszkałą przy ul. Św. Wincentego 128c/14, 03-291 Warszawa, NIP 8792417598

Z Administratorem można kontaktować się mailowo: k.grysiewicz@gmail.com, telefonicznie: 518 443 321 lub na adres siedziby: ul. Św. Wincentego 128c/14.

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Czytelników (nie jest umową ani regulaminem).

W związku z przetwarzaniem danych Czytelnikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu, zapisania do newslettera czy skontaktowania się z administratorem.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • nazwa.pl Sp. z o.o. – w celu przechowywania logów na serwerze;
 • The Rocket Science Group, LLC – obsługa newslettera;
 • Google Inc. – anonimowa analiza ruchu na stronie.